Historie Krav-Maga

Imi Lichtenfeld


Sebeobrana je základe systému Krav Maga, jako tak i název v Hebrejštině  Krav - maga = sebeobrana. Je to soubor sebeobraných technik, které byli vypracované tak, aby se žákovi Krav Maga umožnili bránit se proti násilnickým výpadům a při tom se vyvarovat zraněním. Na samotném začátku velmistr Imi Sde – Or vypracoval tento systém hlavně pro potřeby armády. Kde byli starší vojáci, kteří měli špičkovou fyzickou výkonost za sebou. Obrané techniky a principy Krav Maga vycházejí z jednoduchosti, přirozených a při tom vysoce účinných pohybů, které se dá lehce naučit. Obranné techniky se trénují v různých situacích. Jako ve stoje, v sedu, v lehu a také kdy je pohyblivost velmi omezená. Své místo zde najde i nácvik proti neozbrojenému i ozbrojenému útočníkovi.
  

Narodil se v  Bratislavě,  v rodině, pro níž sport, zákony a vzdělání na středoevropské úrovni znamenaly mnoho. Samuel Lichtenfeld, Imiho otec, byl svéraznou osobností – ve 13 letech utekl ke kočujícímu cirkusu a strávil následující 20 let řeckořímským zápasem, vzpíráním a předváděním své síly.To se samozřejmě podepsalo na výchově mladého Imiho, od mala boxoval, zápasil, plaval a byl vynikající gymnasta.

 

 

V polovině 30. let se poměry v Bratislavě začaly měnit k horšímu. Do ulic stále častěji vyrukovaly fašistické a antisemitské bojůvky. Z Imiho se stal nekorunovaný vůdce skupiny mladých Židů, z nichž většina patřila k boxerům, zápasníkům nebo vzpěračům. S nimi se snažil zabránit antisemitským násilníkům, aby vstupovali do židovské čtvrti.

V roce 1940, kdy se stal díky svým aktivitám trnem v očích i místním úřadům (od r. 1939 existující Slovenský štát přejal nacistický názor na Židy a vydával je postupně na smrt do koncetračních táborů), opustil Imi domov, rodinu a přátele a nalodil se na poslední loď s emigranty do Palestiny, jíž se podařilo prorazit nacistickou blokádu. Lichtenfeldova cesta na lodi Pentcho trvala celé dva roky.

 

V roce 1944 začal s tréninkem elitních jednotek Hagany a Palmach (předchůdci Izraelských obranných sil IOS) v oblastech, na něž byl opravdovým expertem: trénink fyzické kondice, plavání, zápas, používání nože a obrana proti útokům nožem.

O čtyři roky později (1948), kdy vznikl stát Izrael a byly zároveň zformovány Izraelské obranné síly, stal se Lichtenfeld hlavním instruktorem pro zvyšování fyzické kondice a bojové přípravy těchto jednotek. V IOS působil přibližně 20 let; během té doby vyvinul a zdokonalil svou unikátní metodu sebeobrany a boje zblízka – Krav Maga.

 

 

Poté, co ukončil svou aktivní službu, začal upravovat a modifikovat systém Krav Maga pro civilní použití tak, aby bez ohledu na fyzickou připravenost obránce bylo možné předejít jakkoliv motivovanému útoku. Aby umožnil přístup ke svým metodám co největšímu počtu lidí, založil dvě školicí střediska: jedno v Tel Avivu a druhé v Netanji, kde Lichtenfeld bydlel.

Zemřel 87letý 9. ledna 1998